ΚΑΡΑΜΑΥΡΟΥ ΙΟΥΛΙΤΤΑ

Η/Γ: 12/1985, ΕΣΟ: 45775 | Fide: 25846906 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 939 0
2022B 939 0
2022A 939 0
2021B 939 0
2021A 939 0
2020B 939 0
2020A 939 0
2019B 939 0
2019A 939 0
2018B 939 0
2018A 939 0
2017B 939 0
2017A 939 0
2016B 939 0
2016A 939 9
2015B - 0
2015A - 0
2014B - 0
Παλαιότερα -