ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Η/Γ: 11/2001, ΕΣΟ: 45783 | Fide: 25841653 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 957 0
2022B 957 0
2022A 957 0
2021B 957 0
2021A 957 0
2020B 957 0
2020A 957 0
2019B 957 0
2019A 957 0
2018B 957 0
2018A 957 6
2017B 933 9
2017A - 4
2016B - 0
2016A - 4
2015B - 0
2015A - 4
2014B - 0
Παλαιότερα -