ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Η/Γ: 07/2007, ΕΣΟ: 45793 | Fide: 25864726 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B - 0
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 1
2019A - 1
2018B - 0
2018A - 1
2017B 1030 0
2017A - 1
2016B 1030 0
2016A 1030 1
2015B - 0
2015A - 0
2014B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι