ΜΕΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 07/1968, ΕΣΟ: 45794 | Fide: 25841599 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1484 0
2021B 1484 0
2021A 1484 0
2020B 1484 0
2020A 1484 3
2019B 1502 0
2019A 1502 4
2018B 1472 0
2018A 1472 5
2017B 1425 0
2017A 1425 6
2016B 1456 0
2016A 1456 6
2015B 1407 0
2015A 1407 9
2014B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι