ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Η/Γ: 07/2010, ΕΣΟ: 45797 | Fide: 25881418 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1120 10
2023B 1092 15
2023Α 1016 12
2022B 954 0
2022A 954 3
2021B 933 6
2021A 937 0
2020B 937 0
2020A 937 0
2019B 937 7
2019A 869 15
2018B 1012 13
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
2014B - 0
Παλαιότερα -