ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 09/2007, ΕΣΟ: 45798 | Fide: 25856260 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1124 0
2023Α 1124 0
2022B 1124 0
2022A 1124 0
2021B 1124 1
2021A 1126 0
2020B 1126 0
2020A 1126 4
2019B 1090 8
2019A 1101 20
2018B 904 20
2018A 830 11
2017B 830 5
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
2014B - 0
Παλαιότερα -