ΠΙΤΣΩΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η/Γ: 10/2009, ΕΣΟ: 45802 | Fide: 25835726 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 931 0
2022A 931 4
2021B 914 0
2021A 914 0
2020B 914 0
2020A 914 4
2019B 926 0
2019A 926 16
2018B 860 0
2018A 830 6
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
2014B - 0
Παλαιότερα -