ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Η/Γ: 09/1977, ΕΣΟ: 45811 | Fide: 25838229 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1309 0
2023Α 1309 0
2022B 1309 0
2022A 1309 0
2021B 1309 5
2021A 1306 0
2020B 1306 5
2020A 1296 3
2019B 1274 6
2019A 1295 15
2018B 1224 4
2018A 1242 8
2017B 1221 5
2017A 1203 8
2016B 1131 12
2016A 963 13
2015B 1233 4
2015A - 0
2014B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι