ΘΕΟΤΟΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 11/1964, ΕΣΟ: 45812 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1036 0
2022A 1036 0
2021B 1036 0
2021A 1036 0
2020B 1036 0
2020A 1036 0
2019B 1036 0
2019A 1036 0
2018B 1036 0
2018A 1036 0
2017B 1036 0
2017A 1036 0
2016B 1036 0
2016A 1036 9
2015B 1283 2
2015A - 0
2014B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι