ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 06/2005, ΕΣΟ: 45814 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 846 0
2022A 846 0
2021B 846 0
2021A 846 0
2020B 846 0
2020A 846 0
2019B 846 0
2019A 846 0
2018B 846 0
2018A 846 0
2017B 846 0
2017A 846 0
2016B 846 0
2016A 846 0
2015B 846 0
2015A 846 1
2014B - 0
Παλαιότερα -