ΤΕΡΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 07/2002, ΕΣΟ: 45818 | Fide: 25840886 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 909 0
2022A 909 0
2021B 909 0
2021A 909 0
2020B 909 0
2020A 909 0
2019B 909 0
2019A 909 0
2018B 909 0
2018A 909 4
2017B 957 0
2017A 957 11
2016B 1018 2
2016A 981 6
2015B - 0
2015A - 0
2014B - 0
Παλαιότερα -