ΚΑΤΣΑΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

Η/Γ: 10/1992, ΕΣΟ: 45824 | Fide: 25846590 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 943 0
2021B 943 0
2021A 943 0
2020B 943 0
2020A 943 0
2019B 943 0
2019A 943 0
2018B 943 0
2018A 943 0
2017B 943 0
2017A 943 0
2016B 943 0
2016A 943 6
2015B - 0
2015A - 0
2014B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι