ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 08/2008, ΕΣΟ: 45829 | Fide: 25846817 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1245 0
2023B 1245 0
2023Α 1245 0
2022B 1245 0
2022A 1245 3
2021B 1231 0
2021A 1231 0
2020B 1231 0
2020A 1231 0
2019B 1231 16
2019A 1034 7
2018B 991 17
2018A 1081 7
2017B 1018 8
2017A 969 1
2016B 950 5
2016A 928 0
2015B 898 6
2015A 1067 1
2014B - 0
Παλαιότερα -