ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΟ

Η/Γ: 10/2009, ΕΣΟ: 45830 | Fide: 25850989 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1183 0
2022B 1183 2
2022A 1166 0
2021B 1166 0
2021A 1166 0
2020B 1166 0
2020A 1166 5
2019B 1115 13
2019A 948 1
2018B 894 12
2018A 931 10
2017B 907 12
2017A 951 5
2016B 888 10
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
2014B - 0
Παλαιότερα -