ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΛΟΥΚΑ

Η/Γ: 04/2007, ΕΣΟ: 45831, Fide: 25840592

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 904 0
2020B 904 1
2020A 907 2
2019B 889 8
2019A 889 3
2018B 857 10
2018A 935 4
2017B 858 12
2017A 860 6
2016B 919 20
2016A 881 5
2015B 1053 3
2015A 1053 3
2014B - 0
Παλαιότερα -