ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Η/Γ: 03/2008, ΕΣΟ: 45832 | Fide: 25850032 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1468 16
2023Α 1493 24
2022B 1626 28
2022A 1496 11
2021B 1445 30
2021A 1415 0
2020B 1415 13
2020A 1376 20
2019B 1118 28
2019A 1265 6
2018B 1238 35
2018A 1001 3
2017B 1013 22
2017A 988 6
2016B 972 17
2016A 960 8
2015B - 3
2015A - 0
2014B - 0
Παλαιότερα -