ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 04/1963, ΕΣΟ: 45840 | Fide: 25844440 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B - 2
2023Α - 1
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 1
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 1
2019B - 0
2019A - 1
2018B - 0
2018A - 1
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
2014B - 0
Παλαιότερα -