ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Η/Γ: 09/1989, ΕΣΟ: 45842, Fide: 25844318

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1344 0
2020A 1344 0
2019B 1344 0
2019A 1344 0
2018B 1344 0
2018A 1344 0
2017B 1344 0
2017A 1344 0
2016B 1344 0
2016A 1344 0
2015B 1344 6
2015A 1151 1
2014B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι