ΚΑΓΚΕΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 12/2005, ΕΣΟ: 45844 | Fide: 25860186 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1108 0
2022B 1108 0
2022A 1108 0
2021B 1108 0
2021A 1108 0
2020B 1108 0
2020A 1108 9
2019B 1181 0
2019A 1181 8
2018B 1288 14
2018A 1126 5
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
2014B - 0
Παλαιότερα -