ΔΕΡΛΩΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 06/2007, ΕΣΟ: 45846 | Fide: 42118662 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 987 0
2022A 987 0
2021B 987 0
2021A 987 0
2020B 987 0
2020A 987 0
2019B 987 0
2019A 987 6
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
2014B - 0
Παλαιότερα -