ΓΑΜΒΡΙΛΗΣ ΛΟΥΚΑΣ

Η/Γ: 07/2007, ΕΣΟ: 45856 | Fide: 25850016 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 911 0
2022A 911 0
2021B 911 0
2021A 911 0
2020B 911 0
2020A 911 1
2019B 871 2
2019A 847 3
2018B 839 0
2018A 839 2
2017B 800 0
2017A 800 0
2016B 800 0
2016A - 7
2015B 870 4
2015A - 0
2014B - 0
Παλαιότερα -