ΠΙΤΣΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Η/Γ: 11/2007, ΕΣΟ: 45857 | Fide: 25863029 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1147 0
2023Α 1147 0
2022B 1147 12
2022A 1179 6
2021B 1167 12
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
2014B - 0
Παλαιότερα -