ΜΑΚΡΗ ΙΩΑΝΝΑ

Η/Γ: 07/2006, ΕΣΟ: 45858 | Fide: 25832549 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1038 1
2022B 1016 0
2022A 1016 8
2021B 1038 3
2021A 967 0
2020B 967 0
2020A 967 6
2019B - 0
2019A - 4
2018B - 0
2018A - 4
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
2014B - 0
Παλαιότερα -