ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 09/2002, ΕΣΟ: 45860, Fide: 25846981

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1159 0
2020A 1159 0
2019B 1159 0
2019A 1159 0
2018B 1159 0
2018A 1159 0
2017B 1159 0
2017A 1159 3
2016B 1190 1
2016A 1206 25
2015B 964 2
2015A 953 6
2014B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι