ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Η/Γ: 04/2005, ΕΣΟ: 45861 | Fide: 25835190 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1719 9
2023Α 1631 4
2022B 1626 22
2022A 1701 24
2021B 1528 17
2021A 1403 0
2020B 1403 0
2020A 1403 8
2019B 1360 10
2019A 1370 22
2018B 1406 17
2018A 1419 25
2017B 1249 18
2017A 1247 19
2016B 1163 26
2016A 1033 24
2015B 838 5
2015A - 0
2014B - 0
Παλαιότερα -