ΡΟΔΙΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Η/Γ: 11/2007, ΕΣΟ: 45862 | Fide: 25838083 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1334 3
2022B 1356 24
2022A 1263 15
2021B 1249 14
2021A 1345 0
2020B 1345 0
2020A 1345 6
2019B 1265 19
2019A 1230 18
2018B 1209 26
2018A 1247 29
2017B 975 22
2017A 927 12
2016B 996 5
2016A 944 8
2015B - 0
2015A - 0
2014B - 0
Παλαιότερα -