ΜΑΝΙΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

Η/Γ: 02/2007, ΕΣΟ: 45863 | Fide: 25845306 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 936 0
2022B 936 0
2022A 936 0
2021B 936 0
2021A 936 0
2020B 936 0
2020A 936 0
2019B 936 0
2019A 936 0
2018B 936 0
2018A 936 0
2017B 936 6
2017A 961 10
2016B 922 0
2016A 922 6
2015B - 0
2015A - 0
2014B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι