ΚΑΡΑΤΟΥΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 05/1975, ΕΣΟ: 45887 | Fide: 25857053 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1121 0
2021B 1121 0
2021A 1121 0
2020B 1121 0
2020A 1121 0
2019B 1121 5
2019A 1161 0
2018B 1161 6
2018A 1158 1
2017B 1140 4
2017A 1010 5
2016B 943 0
2016A 943 7
2015B 1009 0
2015A 1009 3
2014B - 0
Παλαιότερα -