ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Η/Γ: 07/2004, ΕΣΟ: 45893 | Fide: 25853775 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 957 0
2021B 957 0
2021A 957 0
2020B 957 0
2020A 957 0
2019B 957 0
2019A 957 0
2018B 957 0
2018A 957 0
2017B 957 5
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
2014B - 0
Παλαιότερα -