ΚΟΥΚΟΥΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 01/2006, ΕΣΟ: 45898 | Fide: 25847767 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 800 0
2021B 800 0
2021A 800 0
2020B 800 0
2020A 800 0
2019B 800 0
2019A 800 0
2018B 800 0
2018A 800 0
2017B 800 0
2017A 800 0
2016B 800 0
2016A - 5
2015B - 0
2015A - 0
2014B - 0
Παλαιότερα -