ΓΟΥΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΜΕΛΙΝΑ

Η/Γ: 02/2007, ΕΣΟ: 45901 | Fide: 25847104 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 846 0
2023B 846 0
2023Α 846 0
2022B 846 0
2022A 846 0
2021B 846 0
2021A 846 0
2020B 846 0
2020A 846 0
2019B 846 0
2019A 846 0
2018B 846 0
2018A 846 3
2017B 840 1
2017A 830 12
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
2014B - 0
Παλαιότερα -