ΣΕΡΚΕΛΙΔΟΥ ΖΩΗ

Η/Γ: 09/2007, ΕΣΟ: 45904 | Fide: 25847643 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 835 0
2022A 835 0
2021B 835 0
2021A 835 0
2020B 835 0
2020A 835 0
2019B 835 1
2019A 857 1
2018B 830 3
2018A 830 5
2017B - 2
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
2014B - 0
Παλαιότερα -