ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Η/Γ: 08/2008, ΕΣΟ: 45912 | Fide: 25851160 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1490 5
2023Α 1431 8
2022B 1465 5
2022A 1439 12
2021B 1253 10
2021A 1237 0
2020B 1237 0
2020A 1237 1
2019B 1203 14
2019A 1093 12
2018B 1180 9
2018A 1029 10
2017B 1003 10
2017A 947 7
2016B 913 7
2016A 888 18
2015B 915 8
2015A - 0
2014B - 0
Παλαιότερα -