ΜΠΡΑΓΚΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 05/1982, ΕΣΟ: 45916 | Fide: 25846493 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1494 0
2022B 1494 0
2022A 1494 1
2021B 1496 12
2021A 1565 0
2020B 1565 0
2020A 1565 9
2019B 1511 14
2019A 1555 5
2018B 1547 6
2018A 1559 11
2017B 1583 9
2017A 1589 20
2016B 1497 17
2016A 1428 5
2015B 1422 17
2015A 1420 2
2014B - 0
Παλαιότερα -