ΑΘΗΑΙΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 12/1967, ΕΣΟ: 45939 | Fide: 25855557 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1290 0
2021B 1290 0
2021A 1290 0
2020B 1290 0
2020A 1290 0
2019B 1290 0
2019A 1290 0
2018B 1290 0
2018A 1290 0
2017B 1290 0
2017A 1290 0
2016B 1290 0
2016A 1290 8
2015B 1275 4
2015A - 0
2014B - 0
Παλαιότερα -