ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 05/2003, ΕΣΟ: 45948 | Fide: 25866869 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 902 0
2023B 902 0
2023Α 902 0
2022B 902 0
2022A 902 0
2021B 902 0
2021A 902 0
2020B 902 0
2020A 902 5
2019B 950 0
2019A 950 6
2018B 921 0
2018A 921 7
2017B - 0
2017A - 2
2016B - 2
2016A 949 2
2015B - 0
2015A - 0
2014B - 0
Παλαιότερα -