ΣΗΦΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 04/1971, ΕΣΟ: 45956 | Fide: 25835599 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1038 9
2023B 983 5
2023Α 1013 6
2022B 1041 0
2022A 1041 0
2021B 1041 1
2021A 1045 0
2020B 1045 0
2020A 1045 0
2019B 1045 12
2019A 1105 5
2018B 1092 8
2018A 1040 6
2017B 1066 29
2017A 1003 2
2016B 1015 22
2016A 1069 11
2015B 1134 15
2015A - 0
2014B - 0
Παλαιότερα -