ΚΟΛΕΒ ΝΙΚΙ

Η/Γ: 03/2004, ΕΣΟ: 45960, Fide: 25843656

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2015A 1035 10
2014B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι