ΑΓΓΕΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ - ΡΑΦΑΗΛ

Η/Γ: 12/2003, ΕΣΟ: 45962 | Fide: 25867350 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 920 0
2023B 920 0
2023Α 920 0
2022B 920 0
2022A 920 0
2021B 920 0
2021A 920 0
2020B 920 0
2020A 920 0
2019B 920 0
2019A 920 0
2018B 920 0
2018A 920 6
2017B 972 8
2017A - 2
2016B - 2
2016A 950 2
2015B - 0
2015A - 0
2014B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι