ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Η/Γ: 04/1971, ΕΣΟ: 45963 | Fide: 25846523 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1195 0
2022B 1195 0
2022A 1195 0
2021B 1195 0
2021A 1195 0
2020B 1195 0
2020A 1195 0
2019B 1195 0
2019A 1195 1
2018B 1171 0
2018A 1171 2
2017B 1200 0
2017A 1200 1
2016B 1205 0
2016A 1205 5
2015B 1158 0
2015A 1158 2
2014B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι