ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 05/1976, ΕΣΟ: 45977 | Fide: 25848267 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1324 0
2021B 1324 0
2021A 1324 0
2020B 1324 0
2020A 1324 0
2019B 1324 0
2019A 1324 0
2018B 1324 0
2018A 1324 0
2017B 1324 7
2017A 1321 6
2016B 1243 7
2016A 1213 8
2015B 1440 2
2015A - 0
2014B - 0
Παλαιότερα -