ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Η/Γ: 04/2008, ΕΣΟ: 45987 | Fide: 25847511 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1060 1
2022B 1042 0
2022A 1042 1
2021B 1053 6
2021A 1039 0
2020B 1039 1
2020A 1037 0
2019B 1037 8
2019A 1042 3
2018B 1013 3
2018A 990 8
2017B 1010 0
2017A 1010 9
2016B 968 6
2016A 882 3
2015B - 0
2015A - 0
2014B - 0
Παλαιότερα -