ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Η/Γ: 11/2005, ΕΣΟ: 45996 | Fide: 25852108 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1071 0
2023Α 1071 3
2022B 1089 0
2022A 1089 5
2021B 1165 0
2021A 1165 0
2020B 1165 0
2020A 1165 2
2019B 1179 2
2019A 1151 8
2018B 1088 2
2018A 1082 20
2017B 1144 6
2017A - 0
2016B - 3
2016A 1213 3
2015B - 0
2015A - 0
2014B - 0
Παλαιότερα -