ΝΤΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Η/Γ: 06/2007, ΕΣΟ: 46008, Fide: 25865200

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 2
2019B - 0
2019A - 2
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
2014B - 0
Παλαιότερα -