ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Η/Γ: 08/2005, ΕΣΟ: 46009 | Fide: 25837800 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1062 0
2022B 1062 0
2022A 1062 5
2021B 1044 0
2021A 1044 0
2020B 1044 0
2020A 1044 4
2019B 1037 0
2019A 1037 3
2018B 1002 1
2018A 1005 4
2017B 1006 8
2017A 966 3
2016B 955 6
2016A 912 5
2015B 901 4
2015A - 0
2014B - 0
Παλαιότερα -