ΜΕΛΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 01/2007, ΕΣΟ: 46012 | Fide: 25863746 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 912 0
2021B 912 0
2021A 912 0
2020B 912 0
2020A 912 5
2019B 886 0
2019A 886 11
2018B 1019 3
2018A 1011 5
2017B - 3
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
2014B - 0
Παλαιότερα -