ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Η/Γ: 12/2008, ΕΣΟ: 46023 | Fide: 25841815 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1058 1
2022B 1051 6
2022A 1060 0
2021B 1060 8
2021A 1077 0
2020B 1077 7
2020A 1068 2
2019B 1060 20
2019A 868 3
2018B 830 8
2018A - 3
2017B - 2
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
2014B - 0
Παλαιότερα -