ΜΕΝΑΓΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Η/Γ: 05/2005, ΕΣΟ: 46037 | Fide: 25844148 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1021 1
2021B 1039 0
2021A 1039 0
2020B 1039 0
2020A 1039 0
2019B 1039 0
2019A 1039 0
2018B 1039 0
2018A 1039 5
2017B - 0
2017A - 3
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
2014B - 0
Παλαιότερα -