ΚΟΤΖΙΑ - ΣΟΦΑΝΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Η/Γ: 05/2007, ΕΣΟ: 46044 | Fide: 25849263 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 830 0
2023B 830 0
2023Α 830 0
2022B 830 0
2022A 830 0
2021B 830 0
2021A 830 0
2020B 830 0
2020A 830 5
2019B - 0
2019A - 1
2018B - 1
2018A - 1
2017B - 1
2017A - 1
2016B - 1
2016A - 1
2015B - 0
2015A - 0
2014B - 0
Παλαιότερα -