ΚΟΤΖΙΑ - ΣΟΦΑΝΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Η/Γ: 05/2007, ΕΣΟ: 46044, Fide: 25849263

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 830 0
2020A 830 5
2019B - 0
2019A - 1
2018B - 1
2018A - 1
2017B - 1
2017A - 1
2016B - 1
2016A - 1
2015B - 0
2015A - 0
2014B - 0
Παλαιότερα -