ΚΑΛΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Η/Γ: 11/2005, ΕΣΟ: 46050 | Fide: 25858084 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1577 0
2022B 1577 0
2022A 1577 0
2021B 1577 0
2021A 1577 0
2020B 1577 0
2020A 1577 0
2019B 1577 0
2019A 1577 0
2018B 1577 0
2018A 1577 6
2017B 1529 14
2017A 1502 23
2016B 1489 10
2016A 1421 17
2015B - 0
2015A - 0
2014B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι